Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ προσφέρει υπηρεσίες παθολόγου - οικογενειακού ιατρού  σε ενήλικες ασθενείς και παιδιά ανω των 14 ετών.